പഴയിടം ഭംഗിയായി ചുമതല നിര്‍വഹിച്ചു; അനാവശ്യ വിമര്‍ശനം അഴിച്ചുവിടേണ്ടിയിരുന്നില്ല: മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി