സര്‍വകലാശാല ബില്‍ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കാൻ സാധ്യത; ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു