തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ മഹാറാലി: മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും, കോണ്‍ഗ്രസിന് ക്ഷണമില്ല