ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ മോദി-ഷാമാരുടെ പങ്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യം; രമേശ് ചെന്നിത്തല