ഗ്യാൻവാപി കേസ്; വാരാണസി അതിവേഗ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും