ഇ.പി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണം സിപിഐഎം പി.ബി പരിശോധിച്ചേക്കും