ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ: ഇംഗ്ലണ്ടും നെതർലാൻഡ്‌സും അമേരിക്കയും ഇന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങും