മലബാർ പര്യടനത്തിന് വേദി തരാതിരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിച്ചു: ശശി തരൂർ