സ്വയം സ്ഥാനാർഥികൾ ആവുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ ആവില്ലെ; നേതാക്കളുടെ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിട്ട് കെപിസിസി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്