ജി.സുകുമാരന്‍ നായരുടെ 'തറവാടി നായർ' പരാമർശത്തോടെ ശശി തരൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയഭാവി തീർന്നെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍