ഷുഹൈബ് വധം ആസൂത്രിതം, സിബിഐ അന്വേഷണം തന്നെ നടത്തണം: കെ മുരളീധരൻ