സൗദിയില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ മഴ തുടരും; ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത