ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിന് നേരെ കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമണം