ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യം; ശ്രീശ്രീ താക്കൂര്‍ അനുകുല്‍ ചന്ദ്രയെ പരമാത്മ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി