ത‍ര്‍ക്കം ഒത്തുതീര്‍പ്പായി; അവതാര്‍ 2, 16-ന് തന്നെ കേരളത്തിലും എത്തും