വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ സമരത്തെ നേരിടാന്‍ ഡിസംബര്‍ 6-9 വരെ പ്രചാരണ ജാഥ നടത്താനൊരുങ്ങി സിപിഎം