നരാധമന് തൂക്ക് കയർ; അഞ്ച് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ അസ്ഫാകിനു വധശിക്ഷ