'നരേന്ദ്ര മോദിയുടേത് വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള നേതൃത്വം'; മോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് അമിത് ഷാ