കോവളത്ത് വിദേശ വനിതയെ ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന കേസ്; പ്രതികൾക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ