കത്ത് വിവാദം: രാജിവെക്കില്ല, കോടതി നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ