'25 വയസിലെ പക്വത വരൂ, ഹോസ്റ്റലുകള്‍ നൈറ്റ് ലൈഫിനുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമല്ല'; വിചിത്ര വാദങ്ങളുമായി ആരോഗ്യസര്‍വകലാശാല ഹൈക്കോടതിയിൽ