നടൻ ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കെതിരായ വിലക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പിൻവലിച്ചു