ഖത്തർ ലോകകപ്പ്: സ്വിസർലാൻഡിനോട് പൊരുതി തോറ്റ് കാമറൂണ്‍