കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ചാൾസ് ശോഭരാജ് 19 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ജയിൽ മോചിതനാകുന്നു