കശ്മീരിൽ വന്‍ ആയുധശേഖരം പിടിച്ചെടുത്ത് സംയുക്ത സേന