തൃശൂരിലെ ഗൃഹനാഥന്റെ മരണം കൊലപാതകം; മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍, കടലക്കറിയിൽ വിഷം കലർത്തി