കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു: മാസ്ക് ധരിക്കണം, കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകണം; മാർ​ഗനിർദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര ആരോ​ഗ്യമന്ത്രാലയം