സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ ചൂട് കനക്കുന്നു; ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി