കലോത്സവ സ്വാഗതഗാന വിവാദം: ഇടത് നിലപാടിന് വിരുദ്ധം, നടപടി വേണമെന്ന് സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്