പ്രസംഗത്തിൽ അവിശ്വാസികള്‍ക്കെതിരായ പരാമര്‍ശം; സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പരാതി