ഉയര്‍ന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്; വിമാനക്കമ്പനികളുടെ തീവെട്ടിക്കൊള്ള നിയന്ത്രിക്കണം: കെ.സുധാകരന്‍