സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയ്ക്കിടെ മരച്ചില്ല ഒടിഞ്ഞുവീണ് ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു