യുഎസ്എയെ വീഴ്ത്തി ക്വാര്‍ട്ടറിൽ കടന്ന് നെതര്‍ലാന്‍ഡ്സ്