'ജപ്തിനടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം'; പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസനം