മലേഷ്യയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ 2 മരണം; 100 ലധികം പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്