കോളടിച്ച് ബെവ്കോ; ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ദിനത്തിൽ വിറ്റത് 50 കോടിയുടെ മദ്യം