മിന്നല്‍ ഹര്‍ത്താലിലെ നാശനഷ്ടം; പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി