അതിര്‍ത്തി വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യ- ചൈന നയതന്ത്ര ഉദ്യോ​ഗസ്ഥര്‍ ബീജിങില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി