പാനൂരിൽ കൂർമ്പക്കാവിലെ ഉത്സവത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി സംഘർഷം; നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്