മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ശീതക്കാറ്റും; അമേരിക്കയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി, 2300 വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി