ക്ഷേത്രത്തിലെ കലശം വരവില്‍ പി ജയരാജന്റെ ചിത്രം: അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദന്‍