കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ സിപിഐഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി