മുസ്ലീം ലീഗ് അഭിവാജ്യഘടകം; യുഡിഎഫില്‍ കുഴപ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കില്‍ ആ പരിപ്പ് വേവില്ലെന്ന് വി.ഡി സതീശന്‍