വിശ്വനാഥന്റെ മരണം: സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുടുംബത്തിന്‌ നീതി ഉറപ്പാക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കത്ത്