കൊളീജിയം ശുപാർശ അം​ഗീകരിച്ച് ​കേന്ദ്രം; മൂന്ന് ഹൈക്കോടതികളിലേക്ക് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ