ഖത്തറിൽ കാനറികളുടെ ഗോൾമഴ; ദക്ഷിണ കൊറിയയെ തകർത്ത് ബ്രസീൽ ക്വാർട്ടറിൽ