സെസ് പിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി; സംസ്ഥാനത്തെ ധനസ്ഥിതി അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ