ആർ എസ് എസും സുധാകരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരത്തെ വ്യക്തമാണ്, സുധാകരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ പ്രത്യേകതയില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ