ശശി തരൂർ ഇന്ന് കോട്ടയത്ത്; എൻഎസ്എസ് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും