എം ജി സര്‍വകലാശാലയിൽ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ക്ക് 60 ദിവസത്തെ പ്രസവ അവധി; സെമസ്റ്റര്‍ മുടങ്ങാതെ പഠനം തുടരാം